درباره ما بیشتر بدانید!

ممرض آکادمی مجموعه ای متشکل از جوانان متخصص و پویا است که هدفشان ترویج و آموزش در حوزه علوم و فنون تخصصی برای رشد و بالندگی جوانان این مرز و بوم است.

ممرض آکادمی می‌کوشد تا همه جوانان کشور را با فنون و مهارت های پر طرفدار در بازار کار آشنا کند. در این راه با بهره گیری از اساتید حوزه های مختلف و هم افزایی های آموزش محور تمام تلاش خود را کرده ایم که بهترین ها را برای دانشجویان جویای رشد و تکامل ارائه دهیم.

این مجموعه از پاییز ۱۳۹۹ فعالیت های آموزشی و ترویجی خود را آغاز کرده و با همراهی شما عزیزان با اشتیاق و افتخار به حرکت خود ادامه خواهد داد.

ممرض آکادمی

یادگیری محدود به زمان نیست!