قبل
بعدی
قبل
بعدی
  • بیش از ۹ ساعت ویدئو
  • مثال های کاربردی و تمرین
  • مناسب برای ورود به بازار کار

دوره ها ی آموزشی

۴۷۷
۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان
۱۲
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳
۸۰۰,۰۰۰ تومان

مجله پریمیر

کامل، جامع، بروز