قبل
بعدی
قبل
بعدی
  • بیش از ۹ ساعت ویدئو
  • مثال های کاربردی و تمرین
  • مناسب برای ورود به بازار کار

دوره ها ی آموزشی

۵۴۵
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸
۹۹۹,۰۰۰ تومان
۵
۹۹۹,۰۰۰ تومان
۴۳۹
۶۹۹,۰۰۰ تومان

مجله پریمیر

کامل، جامع، بروز