قبل
بعدی
قبل
بعدی
  • بیش از ۹ ساعت ویدئو
  • مثال های کاربردی و تمرین
  • مناسب برای ورود به بازار کار

دوره ها ی آموزشی

۴۹۰
۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳۸
۵۹۹,۰۰۰ تومان

مجله پریمیر

کامل، جامع، بروز